Posiedzenie Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

17 grudnia 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim odbyło się posiedzenie Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pruszczu Gdańskim. W spotkaniu udział wzięli między innymi starosta gdański Stefan Skonieczny, dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku dh Edmund Kwidziński, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Bogdan Dombrowski. Państwową Straż Pożarną reprezentowali komendant powiatowy PSP mł. bryg. Jan Chodukiewicz, zastępca komendanta mł. bryg. Wojciech Wanat i Naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego mł. bryg. Piotr Kordowski. W trakcie spotkania poruszone zostały kwestie związane z dotacjami dla jednostek OSP, które otrzymują dofinansowanie na realizację zadań publicznych „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG” oraz „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych”. Podsumowano również wykorzystanie środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości. Podczas swojego wystąpienia komendant powiatowy omówił również m.in. założenia i cele, prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną kampanii edukacyjno - informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Na zakończenie podziękował druhom za dotychczasową działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i złożył życzenia świąteczno - noworoczne.
Opracowanie: mł. bryg. Wojciech Wanat, zdjęcia: KP PSP Pruszcz Gdański

Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej