Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego do służby w KP PSP Pruszcz Gdański

Komisja kwalifikacyjna dokonała w dniu 11.05.2018 r. oceny złożonych dokumentów, która polegała na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu było równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego i niezakwalifikowaniem się do II etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Do pobrania:

Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego.