Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego druhów OSP z gminy Kolbudy

W dniach 26-28.01.2018r zgodnie z rozkazem nr 3/2018 r. Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 26.01.2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim odbyło się szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowane przez KSRG na poziomie podstawowym.

Szkolenie przeprowadzono dla 20 druhów jednostek OSP z gminy Kolbudy, a zrealizowano zgodnie z „ Programem szkolenia z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 23 grudnia 2014 r. przeprowadzono dla 20 druhów jednostek OSP z gminy Kolbudy.

Szkolenie podzielone na zajęcia teoretyczne oraz praktyczne obejmowało zakres tematyczny ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowane przez KSRG. Uczestników zapoznano z zagrożeniami powodowanymi przez materiały niebezpieczne, środkami ochrony, urządzeniami i technikami pomiarowymi, technikami kontrolowania emisji substancji niebezpiecznych oraz prowadzeniem dekontaminacji.

Kadra dydaktyczna położyła duży nacisk na przygotowanie szkolenia w sposób, który jak najbardziej urealni zagrożenia generowane podczas działań ratownictwa chemicznego. W tym celu przeprowadzono szereg doświadczeń z wykorzystaniem substancji i mieszanin niebezpiecznych. Do celów szkoleniowych wykorzystano tzw. „akwarium”, dzięki któremu strażacy mogli obserwować przebieg wybuchu mieszaniny propan-butan z powietrzem. Trenażer cysterny paliwowej z pełnym oprzyrządowaniem oraz autocysternę paliwową, aby zapoznać druhów z konstrukcją cystern, ich armaturą i urządzeniami zabezpieczającymi. Techniki kontrolowania emisji substancji niebezpiecznych również zrealizowano w warunkach rzeczywistych wycieków z przygotowanych wcześniej zbiorników, beczek i pojemników.

W ciągu trzech dni strażacy poznali zagrożenia generowane od substancji niebezpiecznych. Sposoby zabezpieczenia się na wypadek prowadzenia działań w atmosferze niebezpiecznej chemicznie. Wyznaczania stref niebezpiecznych przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń pomiarowych. Ograniczania emisji oraz uszczelniania wycieków. Organizacji oraz realizacji dekontaminacji.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim jako pierwsza w kraju zorganizowała i przeprowadziła wyżej wymienione szkolenie dla druhów OSP z KSRG.


Opracowanie: kpt. Dariusz Olcen, zdjęcia: KP PSP Pruszcz Gdański

Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej