Szkolenie podstawowe Strażaków Ratowników OSP

Dnia 8 października 2016 roku rozpoczęło się szkolenie podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Przeprowadzane jest zgodnie z "Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych" z 2015 roku. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez funkjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim.

Na realizację programu szkolenia przewidziano 126 godzin zajęć dydaktycznych, w tym:

  • zajęcia dydaktyczne - 120 godzin dydaktycznych;
  • egzamin - 6 godzin dydaktycznych.

Celem szkolenia jest przygotowanie członków Ochotniczych straży Pożarnych do:

  • nabycia wiedzy i umiejętności przez członków OSP do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP;
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia;
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi;
  • prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej;
  • kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z zajęć teoretycznych prowadzonych w sali szkoleniowej w tut. komendzie: