Statystyka zdarzeń za 2016 rok

W związku z zakończeniem roku 2016 przedstawiamy statystykę wyjazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu gdańskiego. W minionym roku całkowita liczba wyjazdów wyniosła 1622 i była większa o 303 wyjazdy w porównaniu z 2015 rokiem. Na tą liczbę składają się 1129 wyjazdy do miejscowych zagrożeń, 471 pożary oraz 22 alarmy fałszywe.

Porównanie do lat ubiegłych znajduje się w tabeli oraz na wykresie graficznym poniżej.Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej