Bezpieczeństwo w okresie grzewczym

W dniu 4 grudnia w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej Komendy Głównej PSP „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, w siedzibie tut. Komendy zorganizowane zostało spotkanie poświęcone eksploatacji przewodów kominowych wraz z podłączonymi do nich urządzeniami w budynkach mieszkalnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: samorządów, administratorów obiektów mieszkalnych, inspekcji, straży gminnej, pogotowia ratunkowego oraz zakładów usług kominiarskich.

W trakcie spotkania przedstawione zostały główne cele kampanii, statystyki związane z działaniami w okresie grzewczym, problematyka zatruć tlenkiem węgla, postępowanie administracyjne po zaistniałych zdarzeniach, obowiązki zarządców i właścicieli w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów.

div id="zdjęcie">
div id="zdjęcie">

Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej