Aktualności > Wydziały > Wydział Finansowy
Główny Księgowy

kpt. Anna Majak

Główny Księgowy Sekcji Finansowej
KP PSP w Pruszczu Gdańskim

tel. 58 682 30 23 (wew. 214)

Księgowy

Teresa Mejna-Kopania

Księgowy Sekcji Finansowej
KP PSP w Pruszczu Gdańskim

tel. 58 682 30 23 (wew. 214)

Zadania Sekcji Finansowej

 • sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 • prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pienięSnych i ochrony wartości pieniężnych,
  • zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
 • prowadzenie spraw płacowych zatrudnionych pracowników (sporządzanie wszelkich list płac);
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.