Aktualności > Wydziały > Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych
Starszy Technik

mł. ogn. Monika Gedera

Starszy Technik Sekcji ds. Organizacyjno-Kadrowych
KP PSP w Pruszczu Gdańskim

tel. 58 682 30 23 (wew. 221)

Technik

Maria Soja

Technik Sekcji ds. Organizacyjno-Kadrowych
KP PSP w Pruszczu Gdańskim

tel. 58 682 30 23 (wew. 213)

Zadania Sekcji ds. Organizacyjno-Kadrowych

1. W zakresie spraw organizacyjnych:

 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad, konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 • opracowanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 • opracowanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;

2. W zakresie spraw kadrowych:

 • realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta powiatowego;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym Dowódców Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych;
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służb i pracy w komendzie powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej ;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych;
 • zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy.