Aktualności > Wydziały > Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
Kierownik Sekcji

st .kpt. Dawid Raczek

Kierownik Sekcji ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
KP PSP w Pruszczu Gdańskim

tel. 58 682 30 23 (wew. 220)

Inspektor

asp. Sebastian Cieślik

Inspektor ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
KP PSP w Pruszczu Gdańskim

tel. 58 682 30 23 (wew. 220)

Zadania Sekcji ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa przeciw pożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 • opracowanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pozarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 • opracowanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoz. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • analizowanie przyczyn pożaru zaistniałych na terenie powiatu w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania i rozprzestrzeniania się;
 • opracowanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechnienia i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 • rozpoznawanie mozliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 • przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpozarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 • wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej, opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpoSarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;