Pożegnanie st. kpt. Józefa Jankowskiego

31 stycznia 2017 r. koleżanki i koledzy z Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim uroczyście pożegnali st. kpt. Józefa Jankowskiego, który zakończył służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w związku z objęciem funkcji Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Gdańsku. Podczas swojej dwudziestoletniej służby st. kpt. Józef Jankowski zajmował różne stanowiska, zarówno w podziale bojowym jak i w administracji. Przez wiele lat samodzielnie kierował zadaniami komórki kwatermistrzowskiej. Od 1 listopada 2007 roku zajmował stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej.

W czasie uroczystej zbiórki bryg. Dariusz Śmiechowski - Komendant Powiatowy PSP w Pruszczu Gdańskim podziękował st. kpt. Józefowi Jankowskiemu za zaangażowanie oraz ofiarność podczas wypełniania powierzonych obowiązków służbowych. Życzył mu pomyślności oraz osobistej satysfakcji na nowym stanowisku słuzbowym.Opracowanie: sekc. Bartosz Sosiński, zdjęcia: KP PSP Pruszcz Gdański

Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej