Powitanie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP
st. kpt. Wojciecha Wanata

Z dniem 01 kwietnia 2017 r. Decyzją nr 204/2017 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP powołano na stanowisko p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Pruszczu Gdańskim st. kpt. Wojciecha Wanata.

Podczas swojej wieloletniej służby w Państwowej Straży pożarnej, st. kpt. Wojciech Wanat zajmował różne stanowiska służbowe zarówno w podziale bojowym jak również w administracji. Po ukończeniu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w 2001 roku rozpoczął służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Gdańsku. W roku 2008 ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i latach 2006-2012 pełnił funkcję Zastępcy Dowódcy JRG nr 1 w Gdańsku. Przed objęciem stanowiska p.o. Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Pruszczu Gdańskim st. kpt. Wojciech Wanat zajmował stanowisko Zastępcy Dowódcy JRG nr 5 w Gdańsku.

Oprócz służby w PSP, st. kpt. Wojciech Wanat jest również aktywnym druhem OSP Kielno w powiecie wejherowskim, w którym pełni funkcję Zastępcy Naczelnika.

Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej