Aktualności > O nas > Położenie i chroniony obszar

Siedziba

Siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej mieści się w budynku przy ul. Gdańskiej 1 A w Pruszczu Gańskim w powiecie gdańskim.

O powiecie

Powiat Gdański – ziemski jest położony w środkowo- północnej części Województwa Pomorskiego. Od wschodu graniczy z terenem Żuław Wiślanych, od zachodu z Pojezierzem Kaszubskim (Powiat Kartuski i Kościerski), z regionem Kociewia (Powiat Tczewski i Starogardzki) od południa, a od północy bezpośrednio z aglomeracją trójmiejską. Powiat Gdański zamieszkuje ponad 105 tysięcy mieszkańców.

W skład powiatu wchodzą gmina miejska Pruszcz Gdański oraz siedem gmin wiejskich: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie.

Powiat Gdański zajmuje bardzo zróżnicowany pod względem warunków naturalnych teren. Po stronie zachodniej rozciąga się Wyżyna Gdańska, położona na skraju Pojezierza Kaszubskiego wchodzącego w skład Pojezierza Pomorskiego, gdzie dominują łagodne tereny morenowe z niewielkimi wzgórzami, położonymi w dolinach jeziorami i lasami, a rzeka Radunia i jej liczne dopływy tworzą malownicze przełomy i zakola. Część wschodnia powiatu to Żuławy Gdańskie, leżące w dorzeczu Martwej Wisły i wchodzące w skład większego obszaru Żuław Wiślanych. Na terenach tych prowadzona jest intensywna produkcja rolna. Powierzchnia powiatu liczy 793 km2, ponad 67% stanowią użytki rolne, lasy porastają około 20% obszaru. Zalesioną część rejonu nadzoruje Nadleśnictwo Kolbudy. Powierzchnia lasów niepaństwowych nadzorowanych przez Nadleśnictwo Kolbudy wynosi 7 km2 i składa się z kilkudziesięciu drobnych kompleksów. Nadleśnictwo Kolbudy zaliczone jest w całości do klasy II kategorii zagrożenia pożarowego.

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański położone jest nad rzeką Radunią i kanałem Nowa Radunia, zajmuje obszar 17 km2. Teren miasta zamieszkuje ponad 28 tys. osób. Przez miasto Pruszcz Gdański przebiega droga krajowa Nr 91. Droga S 7 przebiega przez gminy Pruszcz Gdański i Cedry Wielkie. Ponadto przez gminę Pruszcz Gd. przebiega obwodnica trójmiasta od miejscowości Rusocin do wysokości skrzyżowania z trasą Gdańsk – Kościerzyna oraz odcinek autostrady A1 rozpoczynający się od miejscowości Rusocin, a kończący się za miejscowością Rębielcz. Odcinek autostrady A-1 przebiega przez dwie gminy Pruszcz Gdański i Pszczółki. Transportem kołowym przewożone są różnego rodzaju niebezpieczne substancje i środki toksyczne, które stwarzają duże niebezpieczeństwo awarii ekologicznej.