Podsumowanie rocznej działalności oraz dofinasowania jednostek OSP w latach 2015-2018

W dniu 8 marca 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim odbyło się posiedzenie Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu dh Bogdan Dombrowski. Państwową Straż Pożarną reprezentowali: komendant powiatowy PSP mł. bryg. Jan Chodukiewicz, zastępca komendanta mł. bryg. Wojciech Wanat, Naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego mł. bryg. Piotr Kordowski oraz specjalista kpt. Dariusz Olcen. Na wstępie Naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego przedstawił informację roczną z działalności operacyjno-prewencyjnej jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu gdańskiego. W dalszej części spotkania komendant powiatowy przedstawił zebranym treść pisma Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dokonał syntetycznej prezentacji dofinansowania jednostek OSP z terenu powiatu gdańskiego w ramach realizacji zadania publicznego „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” w latach 2015-2018 i w ramach realizacji zadania publicznego „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” w latach 2016 – 2018. Podsumował również podział i wykorzystanie środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości. Podczas swojego wystąpienia komendant powiatowy przypomniał o trwającej kampanii edukacyjno - informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Na zakończenie wystąpienia podziękował druhom za dotychczasową działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

\
\
\