Aktualności > OSP > OSP poza KSRG
Ochotnicza Straż Pożarna poza KSRG

Ochotnicze Straże Pożarne powiatu gdańskiego nienależące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

  1. OSP Ełganowo
  2. OSP Jagatowo
  3. OSP Steblewo