WIZYTA WOJEWODY POMORSKIEGO I POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO W OSP JODŁOWNO

24 lipca 2019 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłownie w powiecie gdańskim odbyło się spotkanie robocze poświęcone omówieniu aktualnego stanu ochrony przeciwpożarowej gminy Przywidz.

Władze samorządowe oraz druhowie mieli okazję przedstawić, bieżące realizowane zagadnienia, jak również plany w zakresie organizacji bezpieczeństwa mieszkańców, przybyłym gościom w osobach: Pan Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, nadbrygadierem Tomasz Komoszyński, pomorski komendant wojewódzki PSP oraz mł.bryg. Wojciech Wanat, zastępca komendanta powiatowego PSP w Pruszczu Gdańskim. W trakcie narady dokonano przekazania i wzbogacono zasoby sprzętowe, tej aktywnej jednostki ochrony przeciwpożarowej, w narzędzia ratownicze oraz środki łączności. W skład przekazanego przez gości, sprzętu do ratownictwa technicznego weszła pompa hydrauliczna wraz z wężami, rozpieracz ramieniowy, nożyco rozpieracze, nożyce typu "bawole rogi" oraz pozostałe elementy do ratownictwa technicznego. Pan Komendant wręczył cztery radiotelefony przenośne. Otrzymany sprzęt w znacznym stopniu wpłynie na podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Jodłowno oraz poprawę bezpieczeństwa nie tylko w Gminie Przywidz, ale na terenie całego powiatu gdańskiego.






Opracowanie: st.bryg. Marian Hinca – KW PSP w Gdańsku, mł.bryg. Wojciech Wanat – KP PSP w Pruszczu Gdańskim. Zdjęcia: archiwum KP PSP w Pruszczu Gdańskim.