Odprawa Prezesów i Naczelników jednostek OSP

02 marca 2017 r. o godzinie 13:00 w sali szkoleniowej tut. komendy odbyła się odprawa Prezesów oraz Naczelników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gdańskiego. Na spotkaniu podsumowano działalność KP PSP w Pruszczu Gdańskim w 2016 roku w tym m.in.:

  • zrealizowane szkolenia,
  • dotacje z zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”,
  • dotacje z zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.
  • ćwiczenia taktyczno - bojowe zgrywające służby ratownicze powiatu, przeprowadzone w 2016r.,
  • Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu gdańskiego.

Dodatkowo przedstawiono plan zamierzeń na 2017 rok w tym: szkolenia, plany zakupów, dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Korzystając z licznej obecności przedstawicieli jednostek OSP z terenu powiatu gdańskiego, przeprowadzono prelekcję na temat kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod nazwą „Czad i ogień – Obudź Czujność”. Celem akcji jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w mieszkaniach i domach w okresie grzewczym oraz zbudowanie świadomości społecznej o tym zagrożeniu.
Opracowanie: sekc. Bartosz Sosiński, zdjęcia: KP PSP Pruszcz Gdański

Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej