Nowy zestaw narzędzi hydraulicznych

W dniu 21.06.2016 roku do tut. komendy został zakupiony nowy zestaw narzędzi hydraulicznych. Środki finansowe na zakup sprzętu zostały pozyskane z budżetu powiatu gdańskiego. W jego skład wchodzą następujące elementy:

  • pompa hydrauliczna,
  • rozpieracz ramieniowy,
  • rozpieracz kolumnowy,
  • dwa węże hydrauliczne,
  • zestaw łańcuchów ciągnących z adapterami,
  • wspornik progowy,
  • pole sprzętowe.

Nowy zestaw narzędzi hydraulicznych będzie stanowił wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 Mercedes Atego. Wykorzystywany dotychczas sprzęt hydrauliczny zostanie przekazany do jednostki OSP Ełganowo.