NAGRODA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dnia 5 grudnia 2017 roku st. kpt. Jan Chodukiewicz Komendant Powiatowy PSP wraz z mł. bryg. Wojciechem Wanat Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP wręczył st. kpt. Piotrowi Kordowskiemu, Naczelnikowi Wydziału Operacyjno Szkoleniowego, decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszka Suskiego o przyznaniu nagrody finansowej za wzorowe wykonywanie zadań służbowych.


Opracował: sekc. Bartosz Sosiński, Zdjęcia: sekc. Bartosz Sosiński