Doposażenie KP PSP w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych

W dniu 22 czerwca 2017 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Gdańskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych”:

  • koszt kwalifikowany zadania: 34 000 zł,
  • kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 17 000 zł.

W wyniku realizacji zadania zakupiono:

  • motopompę pożarniczą Tohatsu M8/8 – 1 sztuka.

Zakupiony sprzęt znajduje się na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim i został przyjęty do ewidencji środków trwałych.

Aktywny odnośnik do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/

Opracował: sekc. Bartosz Sosiński, Zdjęcia: KP PSP w Pruszczu Gdańskim