LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO PREZESÓW, NACZELNIKÓW,DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO PREZESÓW, NACZELNIKÓW,DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH