List ministra Mariusza Błaszczaka z okazji Dnia Kobiet

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka do funkcjonariuszek Państwowej Straży Pożarnej z okazji międzynarodowego Dnia Kobiet.

Do pobrania:

List ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka z okazji Dnia Kobiet

Kobiety w Państwowej Straży Pożarnej

W Państwowej Straży Pożarnej służbę pełnią 1183 kobiety. Stanowi to 3,96% wszystkich funkcjonariuszy PSP. 396 funkcjonariuszek PSP sprawuje stanowiska dowódcze i kierownicze. Ponad 84% kobiet ma wykształcenie wyższe w tym 15 doktoranckie. W 2016 r. prymuską Szkoły Głównej Służby Pożarniczej została mł. kpt. mgr inż. Ewelina Płacheta uzyskując najwyższą średnią na stacjonarnych studiach II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w roku akademickim 2015/2016.

Najwyższe stanowiska, które zajmują kobiety w Państwowej Straży Pożarnej to: dyrektor biura, zastępca dyrektora biura oraz dziekan.

Kobiety pracują również w korpusie służby cywilnej PSP, jest ich 1496, co stanowi 70% wszystkich pracowników cywilnych.


Opracowano na podstawie informacji Komendy Głównej PSP