LIST MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DO FUNKCJONARIUSZEK I FUNKCJONARIUSZY

List ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy.

Do pobrania:

List ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy