Konferencja warsztatowa: "Tranport Drogowy Towarów Niebezpiecznych w Cysternach"

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim w dniach 4-5 października 2018 roku zorganizował konferencję warszatową: "Tranport Drogowy Towarów Niebezpiecznych w Cysternach". Dwudniowe spotkanie skierowane było do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa pomorskiego. Partnerem konferencji była GRUPA LOTOS.

PROGRAM KONFERENCJI WARSZTATOWEJ:

 1. Czwartek 04.10.2018 r.
  • Działania związane z ratownictwem chemicznym i ekologicznym w zakresie podstawowym i specjalistycznym.
  • Odpowiedzialność prawna funkcjonariusza PSP w przypadku popełnienia wykroczenia oraz wybrane czynności służbowe podejmowane przez Policję na miejscu zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne.
  • Przepisy o dozorze technicznym w odniesieniu do przewozu materiałów niebezpiecznych.
  • Zagrożenia towarzyszące zdarzeniom awaryjnym z udziałem LNG i LPG transporcie drogowym towarów niebezpiecznych.
  • Konstrukcje cystern oraz możliwości awaryjnego rozładowania podczas zdarzeń w transporcie drogowym.
  • Problematyka prowadzenia działań ratowniczych w przypadku zdarzeń związanych z emisją chloru i amoniaku.
  • Kontrola pojazdów przewożących towary niebezpieczne
  • Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w działaniach ratowniczych. Problemy podczas zdarzeń w transporcie towarów niebezpiecznych

 2. Piątek 05.10.2018 r.
  • Zagrożenia podczas magazynowania, przeładunku oraz transporcie LNG
  • Zapoznanie z konstrukcją i armatura cystern.
  • Operowanie prądami gaśniczymi oraz izolowanie zbiornika z LPG podczas pożaru wraz z podgrzewaniem płaszcza zbiornika.

Opracowanie: mł. bryg. Wojciech Wanat, zdjęcia: KP PSP Pruszcz Gdański