WARSZTATY SZKOLENIOWE - „POŻARY WEWNĘTRZNE - SPRZĘT, TECHNIKI I WSPÓŁCZESNA TAKTYKA W POŻARACH WEWNĘTRZNYCH”

18-19 czerwca 2019 roku zorganizowano i przeprowadzono konferencję warsztatową dla strażaków województwa pomorskiego pod nazwą „Pożary Wewnętrzne - sprzęt, techniki i współczesna taktyka w pożarach wewnętrznych”.

Dwudniowe zajęcia zostały otwarte przez st. bryg. Piotra Sochę, zastępcę pomorskiego komendanta wojewódzkiego nadzorującego sprawy operacyjne. Główny ciężar organizacyjny tego przedsięwzięcia spoczywał na funkcjonariuszach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. Zajęcia dedykowane były dla dowódców jednostek ratowniczo gaśniczych, oficerów nadzorujących sprawy operacyjne w komendach powiatowych i miejskich, dowódców zmian.

Konferencję przeprowadzono w formule wykładów teoretycznych oraz zajęć praktycznych. W części teoretycznej poruszono następujące tematy:

 • Bezpieczeństwo oraz komfort ratownika podczas działań związanych z pożarami wewnętrznymi w aspekcie doboru ŚOI,
 • Taktyka prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas gaszenia pożarów wewnętrznych,
 • Technika i taktyka prowadzenia działań z wykorzystaniem urządzeń tnąco-gaszących,
 • Wykorzystanie termowizji w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
 • Wykorzystanie mgły wodnej do gaszenia pożarów wewnętrznych – technika i taktyka,
 • Wentylacja taktyczna,
 • Techniki operowania prądami wody oraz praca w rotach.

Drugiego dnia konferencji wiedzę teoretyczną przełożono na praktykę, podczas której zrealizowano zagadnienia:

 • Wykorzystanie termowizji podczas działań interwencyjnych przy pożarach wewnętrznych.
 • Izolacja pożaru oraz natarcie nadciśnieniowe.
 • Skuteczność wykorzystania mgły wodnej – lance gaśnicze.
 • Techniki gaszenia pożaru przy wykorzystaniu urządzeń gasząco-tnących.

Pozorację przygotowano w imponujący, profesjonalny sposób. Zasymulowano pożar w przewodach kominowych o różnych konstrukcjach, pożar wewnętrzny w zespole kilku kontenerów w których zgromadzono typowe wyposażenie mieszkań.

Uczestnicy mogli praktycznie przećwiczyć wybór odpowiedniej formy działań taktycznych związanych z rozwojem i rozprzestrzenianiem się pożaru oraz technik jego gaszenia. Dla uczestników warsztatów przekazana została również wiedza w zakresie wentylacji pożarowej, chłodzenia gazów pożarowych, zjawisk takich jak rozgorzenie, wsteczny ciąg płomieni, zapalenie gazów pożarowych.Opracowanie: st.bryg. Marian Hinca – KW PSP w Gdańsku,
kpt. Paweł Maj – KP PSP w Pruszczu Gdańskim.
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Pruszczu Gdańskim.