Wizyty funkcjonariuszy KP PSP w placówkach oświatowych - konkurs kalendarzowy 2018

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim rozpoczęli cykl wizyt w placówkach oświatowych powiatu gdańskiego. Podczas spotkań z uczniami oraz gronem pedagogicznym przekazywane są kalendarze plakatowe PSP na 2018 rok. Spotkania połączone są z pogadankami na temat zagrożeń występujących w okresie zimowym, tj. m.in. zatrucia tlenkiem węgla, zasady bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku.

W trakcie spotkań propagowane są również cztery konkursy kalendarzowe ogłoszone przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla dzieci i młodzieży.
Opracowanie: mł. bryg. Wojciech Wanat, zdjęcia: KP PSP Pruszcz Gdański

Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej