Wizyta harcerzy

19 grudnia bieżącego roku harcerze z 77 DSH imienia „Harcerskiego Batalionu Szturmowego Zośka” odwiedzili Komendę Powiatową PSP w Pruszczu Gdańskim przynosząc Betlejemskie Światełko Pokoju, które dotarło z Betlejem do Gdańska bez zgaśnięcia. Podczas spotkania promowano konkursy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju dla dzieci i młodzieży znajdujące się na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na rok 2019. Na zakończenie Komendant złożył harcerzom życzenia świąteczno - noworoczne.Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej