Kurs Podstawowy Strażaków Ochotników - Egzamin

W dniu 27 listopada 2016r. o godzinie 14:00 w Komendzie Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim przeprowadzono egzamin dla "Kursu Podstawowego Strażaków Ochotników z terenu powiatu Gdańskiego". Egzamin składał się z 2 części - pisemnej oraz praktycznej. Praktyczna część została podzielona na 3 etapy - rozwinięcie bojowe, znajomość sprzętu ratowniczo-gaśniczego, obsługa sprzętu ratowniczego.

Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był st. kpt. Józef Jankowski, członkami komisji st. kpt. Robert Piechowski oraz mł. asp. Jarosław Kulik.


Tekst: st. kpt. Robert Piechowski, foto: KP PSP Pruszcz Gdański