Dzień Strażaka 2016

Dnia 18 maja 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim odbyła się uroczystość z okazji Dnia Strażaka. Na placu przed budynkiem tut. komendy zebrali się strażacy oraz pracownicy KP PSP w Pruszczu Gdańskim, Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Krzysztof Rogiński oraz zaproszeni goście.


Podczas uroczystości wręczono wiele odznaczeń i awansów:
 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Srebrnym za długoletnią słuzbę odznaczył:
  • bryg. Adama Jastrzębskiego

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Brązowym za długoletnią słuzbę odznaczył:
  • ogn. Tomasza Kaszkiel
  • mł.ogn. Andrzeja Przybysz
(Medale te zostały wręczone w dniu 16 maja br. podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka w Gniewie)

 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Brązową Odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”
  • mł.asp. Łukasz Kreft
  • ogn. Wojciech Pettke
  • ogn. Radosław Radzymirski
  • mł.ogn. Andrzej Przybysz
  • mł.ogn. Krzysztof Makarski
(Odznaki te zostały wręczone w dniu 16 maja br. podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka w Gniewie)

 • Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczyło:
  • druha Marka Krawycińskiego
 • Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło po raz drugi Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa:
  • druha Kazimierza Szumielewicza

 • Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Pomorskiego nadało Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa:
  • druh Marek Kowalski
  • druh Mieczysław Oroń
  • druh Ryszard Dolewa
  • druh Krzysztof Piepiórka
  • druh Dariusz Kosiński
  • druh Edward Mateusz
  • druh Marek Dysarz

 • Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Pomorskiego nadało Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa:
  • druhna Barbara Kamińska
  • druhna Bożena Daszewska
  • druh Mariusz Stankiewicz
  • druh Krzysztof Krekora
  • st. kpt. Dawid Raczek
  • asp. Jacek Szwemiński
  • mł.asp. Jarosław Kulik
  • ogn. Tomasz Kaszkiel
  • ogn. Wojciech Pettke
  • ogn. Dawid Gabrahn
  • st.sekc. Rafał Jagoda

 • Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Pomorskiego nadało Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa:
  • druhna Małgorzata Czarnecka -Szafrańska
  • druhna Ewa Dacewicz
  • druh Piotr Pułkowski
  • asp. Bartłomiej Kandybowicz
  • asp.Wojciech Raginia
  • sekc. Adam Bobkowski
 • Rozkazem Personalnym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2016 roku stopień STARSZEGO KAPITANA
  • kpt.Dawid Raczek
  • kpt. Robert Piechowski
(Awanse zostały wręczone podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Gniewie w dniu 16 maja 2016 roku )
 • Rozkazem Personalnym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2016 roku stopień ASPIRANTA
  • mł.asp. Jacek Szwemiński
  • mł.asp. Sebastian Szydlik
  • mł.asp. Bartłomiej Kandybowicz
  • mł.asp. Wojciech Raginia
 • Rozkazem Personalnym Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dniem 4 maja 2016 r. nadał stopień:

  OGNIOMISTRZA:
  • mł.ogn. Bartłomiej Konwent
  • mł.ogn.Krzysztof Krajewski
  • mł.ogn. Przemysław Jarosz
  • mł.ogn. Radosław Radzymirski
  • mł.ogn. Wojciech Pettke

  MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA:
  • st.sekc. Arkadiusz Dutkowski
  • st.sekc. Łukasz Jażdżewski
  • st.sekc. Dawid Wysocki
  • st.sekc. Wojciech Kozłowski

  STARSZEGO SEKCYJNEGO:
  • sekc. Artur Bielawa
  • sekc. Rafał Jagoda
  • sekc. Marek Modrzewski
 • Rozkazem Personalnym Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim z dniem 4 maja 2016 r. nadał stopień STARSZEGO STRAŻAKA:
  • str. Mariusz Gackowski
 • Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Rószkowski z okazji Dnia Strażaka , za zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych przyznał nagrody pieniężne:
  • mł. ogn. Łukasz Jażdżewski
  • st. sekc. Daniel Rabiega

Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej