Ćwiczenia "Zima 2017"

W dniu 13.12.2017r na terenie powiatu gdańskiego, na wyłączonym odcinku drogi S6 Komenda Powiatowa PSP w Pruszczu Gdańskim przy współudziale Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego powiatu gdańskiego, Zarządzania Kryzysowego Gminy Pruszcz Gdański oraz druhów ochotników z OSP Pruszcz Gdański, Pręgowo i Cedry Wielkie zorganizowali ćwiczenia sił i środków z terenu powiatu gdańskiego pod kryptonimem „ZIMA 2017”. Ćwiczenia związane były z zabezpieczeniem podróżujących drogami szybkiego ruchu, które utknęły w zatorach komunikacyjnych w trudnych warunkach zimowych. Cele do osiągnięcia przedstawiały się następująco:

  • prowadzenia działań ratowniczych związanych z usuwaniem zagrożeń występujących podczas okresu zimowego – pomoc osobom które utknęły w zatorach komunikacyjnych na Autostradach i drogach ekspresowych,
  • czasu organizacji akcji oraz sprawienia miasteczka namiotowego dla podróżnych,
  • udzielania pierwszej pomocy ewentualnym poszkodowanym,
  • sprawdzenia możliwości dostarczenia ciepłych płynów oraz posiłków,
  • Sprawdzenie zasad łączności i alarmowania,
  • Przypomnienie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Wszystkie cele osiągnięto i po 35 minutach od zgłoszenia ratownicy w wybudowanym przez siebie miasteczku namiotowym mogli udzielić profesjonalnego wsparcia potrzebującym.


Opracowanie: mł. bryg. Wojciech Wanat, zdjęcia: KP PSP Pruszcz Gdański

Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej