Ćwiczenia LOTOS KOLEJ 2016

W dniach 13,14,15 grudnia 2016 r. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim przeprowadzone zostały warsztaty szkoleniowe z zakresu przewozu substancji niebezpiecznych drogą kolejową. Wykłady z ww. tematu przeprowadzili zaproszeni do tutejszej Komendy pracownicy LOTOS Kolej. W ostatnim dniu warsztatów zostały przeprowadzone również praktyczne ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze z zakresu usuwania skutków niekontrolowanego rozszczelnienia cystern kolejowych. Do udziału w ćwiczeniach poza jednostkami ochrony ppoż. zostały zaproszone takie podmioty jak: Policja, Zakład Linii Kolejowych w Gdyni, Straż Ochrony Kolei, Wojskowa Straż Pożarna, Straż Graniczna. Obserwatorami ćwiczenia była Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa ze Starostą Gdańskim Panem Stefanem Skoniecznym.