Biuletyn Informacyjny za 2016 rok

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim bryg. Dariusz Śmiechowski przedstawia Państwu już ósmy biuletyn informacyjny będący podsumowaniem, a zarazem sprawozdaniem z realizowanych w 2016 roku zadań w tut. komendzie.

Przygotowana publikacja omawia najważniejsze wydarzenia z zakresu szerokopojętej ochrony przeciwpożarowej powiatu gdańskiego, przybliżając Państwu zakres naszych działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa powiatu gdańskiego.

Do pobrania:

Biuletyn Informacyjny za 2016 rok.